sreda, oktobar 20, 2021

Izvire u Dragačevu, a krasi i Ovčar Banju

Selo čistog vazduha i zdrave hrane

Zanimljiv turistički lokalitet na planini Rudnik

Riznice crkava i manastira rudničko-takovskog kraja

Radio i TV aparati iz prošlog veka

Brašno sa vodeničkog kamena

Milandžanski hram i priče iz skamija