Subota, April 13, 2024

Savremeno i kvalitetno

U višedecenijskom radu JKP Gornji Milanovac izraslo je u moderno preduzeće koje odlikuje primena savremenih tehnologija u oblasti komunalnih usluga. Prvi su u Srbiji krenuli sa primarnom selekcijom otpada: sakupljanjem smeća, plastike i papira, a kontejneri i kante obezbeđeni su za gradsko i seosko područje opštine Gornji Milanovac. Tako su uz savremen model upravljanja komunalnim otpadom i modernu deponiju postali uzor i za druge gradove u Srbiji. Neprekidno se radi na poboljšanju kvaliteta usluga i saradnji sa građanima.

''Zbog povećanog obima posla, ali i ambicije da budemo što bolji, obnovili smo vozni park kupovino dva smećara, a postojeća vozila smo reparirali. Maksimalnim angažovanjem svih raspoloživih kapaciteta nastojimo da održimo dobar kvalitet usluga i efikasnost u radu. Proširili smo teritoriju za iznošenje smeća, a samim ti uveli i radne vikende.'' kažu u JKP Gornji Milanovac.