Nedelja, Maj 26, 2024

Važno je razdvajanje

Javno komunalno preduzeće Gornji Milanovac organizuje primarnu selekciju otpada na teritoriji grada, u prigradskim naseljima, kao i u naseljenom mestu Rudnik. Smeće se razdvaja na papir, pet ambalažu i komunalni otpad, a JKP Gornji Milanovac obezbeđuje korisnicima u individualnom stanovanju potreban broj žutih i plavih kesa. U kolektivnom stanovanju papir i pet ambalaža odlažu se u kontejnere sa poklopcima žute i plave boje.

Iz JKP Gornji Milanovac ukazuju na važnost selektivnog odlganja otpada zbog zaštite životne sredine, jer kako ističu, primarnom selekcijom otpada koja je organizovana na teritoriji opštine Gornji Milanovac  postižu da sav otpad koji može da se reciklira ne završi na sanitarnoj deponiji ''Vujan''. Zahvaljujući takvom načinu odlaganja i reciklažom stvoriće se novi proizvod i obezbediti više prostora na deponiji, pa stalno apeluju da građani otpad odlažu na odgovarajući način i predviđena mesta.

Stalno obaveštavaju građane da u plave kese odlažu papir i karton, a u žute pet ambalažu, uz podsećanje da je zaštita životne sredine zajednički posao, ali da svaki pojedinac treba da da svoj doprinos.